Palvelut

Vikavex Oy

vastaa tekemisistään

yli 30 vuoden kokemuksella

Valomainos on viesti yrityksestä ja liikkeestä. Yli 90 % ihmisistä tulkitsee viallisen valomainoksen kertovan huonosti hoidetusta liikkeestä tai yrityksestä.

Vikavex Oy on harjaantunut ja osaava valomainosten asennuksiin ja siirtoihin sekä korjauksiin ja huoltoon erikoistunut yritys.

Vikavex Oy palvelee myös uusien valomainosten hankinnassa

TILAA LED valaistukseen siirtymisen kokonaispaketti meiltä.

Toimitusjohtaja Ville Kuusisto: ”Vikavex Oy:n johtavana ajatuksena on viiden kohdan asiakaslupaus. Lupauksen takeeksi vastaamme aina tekemisistämme.”